bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK
To jest wersja archiwalna z dnia 25.06.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: a

Zgromadzenie związku

Zgromadzenie związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin - członków Związku, w tym organ wykonawczy gminy oraz wybrany i delegowany przez radę gminy przedstawiciel.
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Zgromadzenie, bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.

Przewodniczącym Zgromadzenia jest Dariusz Jarociński.Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 25.06.2013
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 14.04.2013
Dokument oglądany razy: 6 738