UTRUDNIENIA W ODBIORZE ODPADÓW - POŁUPIN UL. PODGÓRNA

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi nawierzchni drogi przy ul. Podgórnej w m. Połupin, właściciele nieruchomości (przy ul. Podgórnej) zobowiązani są do dostarczenia pojemników lub worków na odpady, do najbliżej położonego miejsca umożliwiającego swobodny dojazd specjalistycznego sprzętu do odbioru odpadów do godz. 6.00 rano w dniu ich odbioru. 

W celu ustalenia szczegółów na temat dokładnego miejsca wystawienia odpadów, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod nr tel. (68) 506 52 63; 791 999 502.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWA STAWKA RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA OD 2023 ROKU. 

(dotyczy nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe)

Więcej informacji w zakładce ,,CENY"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTRUDNIENIA W ODBIORZE ODPADÓW Z MIEJSCOWOŚCI  KOŁATKA ORAZ BRONKÓW (dotyczy nieruchomości o nr  83, 63A-Z, 64D-H za ośrodkiem ,,MAGNOLIA") - WAŻNE!!! 

 
Z powodu prowadzonych prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w m. Kołatka oraz Bronków odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 
UWAGA!!! - Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć pojemnik lub worki na odpady do najbliżej położonego miejsca umożliwiającego swobodny dojazd specjalistycznego sprzętu do odbioru odpadów do godz. 6.00 rano. 
 
Dla nieruchomości w m. KOŁATKA usytuowanych wzdłuż drogi prowadzącej do ,,leśniczówki”, sugerowane miejsce odbioru odpadów: skrzyżowanie dróg w kierunku m. Kołatka i do ośrodka wypoczynkowego ,,TEMAR".
 
Dla miejscowości BRONKÓW (dotyczy nieruchomości o nr 83, 63A-Z, 64D-H ) odpady powinny zostać wystawione do najbliższego miejsca (drogi) będącego w zarządzie przez Urząd Gminy Bobrowice (sugerowane miejsce odbioru odpadów dla ww. nieruchomości - wzdłuż drogi znajdującej się na działce o nr ewid. 319 w m. Bronków). Pojazd odbierający odpady komunalne będzie dojeżdżać tylko i wyłącznie do nieruchomości Bronków 63H. Właściciele nieruchomości za posesją Bronków 63H (kierunek północ wzdłuż drogi na działce o nr ewid. 319) proszeni są o wystawienie odpadów na wysokości posesji Bronków 63H, gdyż stan drogi nie pozwala na wjazd pojazdu odbierającego odpady. 
 
Prosimy o oznakowanie pojemników oraz worków na odpady (np. nr posesji).  
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod nr tel. (68) 506 52 63; 791 999 502.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ZMIANA STAWKI OPŁATY OD 01.02.2023r.!!!

 Zgromadzenie MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” na podstawie § 2 uchwały nr 1/2023 z dnia 16.01.2023r. w sprawie wyboru metody oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, zawiadamia o zmianie wysokości opłaty.

Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od 01.02.2023r. wynosi 39,00 zł od osoby za każdy miesiąc.

Zniżka za kompostownie bioodpadów od 01.02.2023r. wynosi 5,00 zł (liczona od nieruchomości za miesiąc). 

Mieszkaniec kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku jest zobowiązany do wypełnienia załączonej poniżej ankiety!

>>>ankieta do pobrania tutaj<<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU.
 

>>>kliknij tutaj<<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NOWY POJAZD DO ODBIORU ODPADÓW
 
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr" jako pierwszy w Województwie Lubuskim zrealizował i rozliczył inwestycję dofinansowaną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie pod nazwą „Modernizacja taboru samochodowego Związku w celu uzyskania Europejskiego standardu emisji spalin ponad Euro 5”, polegało na zakupie nowej śmieciarki. W wyniku przeprowadzonego przetargu zakupiono samochód ciężarowy marki ,,IVECO" z zabudową ,,FARID".
Na obrazku widoczny pojazd

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PONIŻEJ ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z APLIKACJI ,,KIEDY ŚMIECI" 

 

Od dzisiaj jest dostępna na Państwa smartfony bezpłatna aplikacja ,,KIEDY ŚMIECI". Dzięki aplikacji możecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nadchodzących odbiorach odpadów komunalnych ale również zapoznać się zasadami prawidłowej segregacji odpadów na terenie funkcjonowania Związku. Aplikacja jest stale rozwijana i wzbogacana o dodatkowe funkcjonalności. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami aplikacji na krótkim filmie w serwisie YouTube dostępnym pod adresem: https://youtu.be/arligg76vls.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-AKCJA GABARYT - WAŻNE INFORMACJE

ZBIERAMY

stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, ławy,

dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, suszarki do bielizny, deski do prasowania,

rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń

zabawki dużych rozmiarów,

doniczki, wiaderka, skrzynki, platony,

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (telewizorów, lodówek, kuchenek i innych sprzętów gospodarstwa domowego RTV i AGD).

 

NIE ZBIERAMY

różnego rodzaju elementów budowlanych i sanitarnych (drzwi, deski drewniane, panele, ramy okienne, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, rolety, grzejniki, brodziki),

części samochodowych czy motorowerowych,

odpadów remontowych (styropian, dachówki, wata szklana, blachodachówkę, papa, eternit, szkło okienne i samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny metalowe oraz plastikowe, rur kanalizacyjnych, kostki brukowej, opakowania po piankach montażowych),

opon od samochodów osobowych w ilości do 8 szt. na rok (odbierane tylko na PSZOK) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW!!!

              Od 29.03.2021r. w biurze MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" obowiazują nowe numery telefonów: 

  Sekretariat: (68) 506 52 60

 Przewodniczący Zarządu: (68) 506 52 61

Skarbnik/Główny księgowy: (68) 506 52 62

Obsługa klienta (68) 506 52 63; 791 999 502

Księgowość: (68) 506 52 64; (68) 506 52 65

                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PSZOK

Więcej o funkcjonowaniu PSZOKów znajdziecie Państwo tutaj >>> kliknij tutaj <<<

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obowiązek segregacji!!!

 

    Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach         na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.), nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku właściciela nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów, ustawa o utrzymianu czystości i porządku w gminach przewiduje opłatę znacznie podwyższoną w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki za odpady segregowane określonej w drodze decyzji. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny zobowiązani są do 31 grudnia 2020r. do złożenia korekty deklaracji zmieniajacej sposób gromadzenia odpadów z nieselektywnych na selektywny. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zniżka za kompostownik!!!

 

         Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych mają prawo do zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł od nieruchomości na podstawie uchwały nr 11/2020 Zgromadzenia MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr".

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana adresu siedziby MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr"!!!

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 r. Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

ul. Pionierów 44 (w kierunku Świebodzina, przy budynku sklepu Meblostyl)

66-600 Krosno Odrzańskie

Numery NIP i REGON  pozostają bez zmian.

Adresy e-mail pozostają bez zmian.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kary pieniężne za niezłożenie deklaracji ,,ŚMIECIOWEJ" !!!

 

W roku bieżącym, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491
i 522) i zaprzestaniem realizowania edukacji w sposób stacjonarny od marca 2020 r. młodzież powróciła do swoich stałych miejsc zamieszkania. Zatem prosimy, aby osoby, które złożyły zmieniające deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu wyjazdu dzieci podyktowanego celami edukacyjnymi ponownie złożyły deklaracje zmieniające.

 

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi karą grzywny w wysokości do 5 000,00 złotych w myśl art. 10 ust. 2b (ustawy z dnia 13 wreśnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach) „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Biura MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim  z dnia 24 kwietnia 2020roku.

 

Od 27 kwietnia 2020 roku przy niewielkich ograniczeniach biuro MZGOK w Krośnie Odrzańskim realizuje sprawy mieszkańców gmin z terenu działania Związku. Nadal obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa dla interesantów i pracowników:

- bezpośrednio (przyjście do biura) załatwiane będą tylko sprawy pilne, po uprzednim umówieniu telefonicznym, dla wygody mieszkańców przy drzwiach  umieszczona jest skrzynka na korespondencję, którą można w niej umieszczać,

- zachęcamy do załatwiania spraw przez:  platformę e-PUAP, kontakt telefoniczny lub tradycyjną korespondencję.

 

Dostępne telefony :  68 506 52 60, 791 999 502

 

Jednocześnie prosimy o dokonywanie wszelkich płatności w formie elektronicznej na wskazane           w decyzjach rachunki bankowe.

 

Podstawa prawna §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów                i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 697).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego       w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

 

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Wyjaśnienie pojęć

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Postępowanie z odpadami

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

- które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,

- zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,

- mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,

- chorych na COVID-19

należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

 

Wytyczne szczegółowe

- Wytyczne dla gmin.

- Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa.

- Wytyczne dla osób przebywających w izolacji.

- Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

- Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

 

A.   Wytyczne dla gmin:

Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom. Stąd zaleca się działanie w porozumieniu z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wskazanym lit. a i b

- w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;

- zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a;

- zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków, o których mowa w lit. a lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;

- zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.

 

B. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).

- wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;

- osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;

- worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;

- po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

- osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

- worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

- odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

Magazynowanie  odpadów,  o  których  mowa  powyżej,  w  miejscach  przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA!!!

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałaych - firm!!!

 

Zarząd MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) od 1 stycznia 2020 r. na mocy uchwały Zgromadzenia MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” (nr 19/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.), MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” nie obejmuje swoją działalnością nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (tj. szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.).

Wszystkie nieruchomości niezamieszkałe od 1 stycznia 2020 r. zobowiązane są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie MZGOK. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych dodatkowo zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

Zarząd Związku, kontrolować będzie wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie MZGOK w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych pod rygorem kary grzywny. W związku z powyższym,  jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni złożyć do siedziby MZGOK nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazując liczbę mieszkańców oraz liczbę pojemników na jednej deklaracji. Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku nieruchomości mieszanej stanowi sumę dwóch opłat. Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym na mocy uchwały 19/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. wszelkie deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” z dniem 1 stycznia 2020 r. przestaną obowiązywać.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o miejscach zagospodarownia przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalncyh przeznaczonych do składowania.

 

Nazwa Adres
ZUO International Sp. z o.o. Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice
Zakład Zagospodarowania Odpadów Marszów Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary
Zakład Gospodarki Kumunalnej Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 73, 65-218 Zielona Góra 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości               w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnaych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

  Poziom odzysku i przygotowania do ponownego użycia
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Papier, metal,tworzywa sztuczne, szkło 14,2% 35% 49% 29,7% 31,6% 25,7%
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 95,8% 98% 100% 100% 100% 114,6%

Dopszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegredacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. 

49% 15% 1% 0% 7,7% 12,8%

 

Indywidualne poziomy recyklingu
Gmina  Poziom      
Bobrowice 43,71%
Bytnica 32,79%
Gubin 41,24%
Maszewo 38,46%
Dąbie 24,62%

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” informuje o adresach punktów, które odbierają odpady powstające w gospodarstwach rolnych:

 

a) odpady folii oraz sznurka:

- ,,ZUO-International” – adres: Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice, tel: 693 196 338

b) opon (od pojazdów i maszyn rolniczych):

- ,,ABC RECYKLING” S.A. – adres: ul. Gubińska 40, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel: 68 383 58 96,

- ,,Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku" S.A. ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, tel: 22 334 24 03.

 

UWAGA!!! W związku z nowelizacją ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) niektórzy rolnicy muszą być wpisani do rejestru o odpadach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach). Więcej informacji uzyskacie Państwo w artykule link: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/czesc-rolnikow-musi-wpisac-sie-do-rejestru-o-odpadach-bdo-kogo-dotyczy-obowiazek/ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” informuje o podmiotach zbierającychy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny poczhodzący z gospodarstw domowych:

 

,,Elektrorecykling" S.A.,

adres: Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl 

tel: 61 442 50 92, fax: 61 442 50 93, e-mail: info@elektrorecykling.pl 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podmiot odbierajacy odpady komuanlne od właścicieli nieruchomości z terenu MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" 

Międzygminny Transport Odpadów Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrz. 

Adres do korespondencji: ul. Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrz. 

NIP: 926-167-81-02, REGON: 36803250300000, KRS: 0000691251

tel: 730 332 437, e-mail: mto@mto.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powstała nowa strona BIP MZGOK dostępna jest pod adresem http://bip.odra-nysa-bobr.pl/

Archiwum BIP dostępne jest pod adresem http://archiwumbip.odra-nysa-bobr.pl/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego

dotyczące odpadów z działalności rolniczej, do pobrania tutaj ->klik<-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ELEKTROODPADY

 

Co zbieramy:

  • stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, ławy itp.
  • Dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, suszarki do bielizny
  • Zabawki dużych rozmiarów, wózki i chodziki dziecięce
  • Rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń
  • Doniczki, skrzynki, wiaderka, itp.
  • Telewizory, lodówki, kuchenki i inne sprzęty gospodarstwa domowego (RTV/AGD)

 

Czego nie zabieramy:

  • Wszelkiego rodzaju elementy budowlane i sanitarne (deski drewniane, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, rolety, grzejniki, płytki – terakota i glazura)
  • Odpady remontowe (styropian, wata szklana, dachówki i blachodachówki, papa, eternit, wszelkiego rodzaju szkło okienne i samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny metalowe i plastikowe, rury kanalizacyjne i ciepłownicze, kostka brukowa, opakowania po cemencie i kleju, opakowania po piankach montażowych)
  • Figurki ogrodowe
  • Części samochodowe, motorowery.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontrola segregacji odpadów

W związku z informacjami od przewoźnika, pracownicy MZGOK przeprowadzili kontrole pojemników na odpady. Okazuje się, że niektórzy mieszkańcy mimo zadeklarowania selektywnej (czyli tańszej) zbiórki odpadów, nie przestrzegają zasad prawidłowej segregacji.

Wyniki kontroli publikujemy w celach informacyjnych. Jednak jeśli systuacja będzie się powtarzała, to takim osobom zostanie naliczana opłata jak za odpady zmieszane.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych popełnianych błędów.

Plastiki, szkło i metal w odpadach zmieszanych 

W odpadach zmieszanych znalazły się puszki metalowe oraz odpady z tworzyw sztucnych.

Pojemnik na odpady zmieszane pełen metalowych puszek oraz szklany słoik. 

Pojemnik na odpady zmieszane wypełniony właściwie samymi butelkami szklanymi i słoikami wraz z zakrętkami - zakrętki powinny być zdjęte, a szkło powinno trafić do odpowiedniego pojemnika lub worka w kolorze zielonym.

Opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (karton po mleku) - powinny znajdować się w pojemniku na plastik. Papierowe opakowanie po herbacie czy słodyczach również nie powinno trafić do odpadów zmieszanych.

Po raz kolejny - plastik w pojemniku na odpady zmieszane.

Script logo