Harmonogramy na rok 2017

Do pobrania są już harmonogramy odbioru odpadów na pierwsze półrocze roku 2017. Można je znaleźć w zakładce "harmonogramy" ->klik<-

 

Podsumowanie kampanii edukacyjnej

Dnia 10.06.2016 r. uczestnictwem w Festynie Ekologicznym z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego w Zielonej Górze oficjalnie rozpoczęliśmy realizację projektu pn.: „Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”. Projekt był dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W ramach realizacji projektu powstała m.in. edukacyjna podstrona internetowa MZGOK edu: http://edu.odra-nysa-bobr.pl. Dwukrotnie w nakładach Gazety Lubuskiej z dni 06.08.2016 r. i 03.09.2016 r. ukazały się ulotki pt. „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz!” dotyczące zasad segregacji oraz artykuł dotyczący segregacji w Gazecie Tygodniowej nakład Gubiński z dn. 30 czerwca 2016 r.

Kluczowym założeniem projektu były działania szkoleniowe i integracyjne, w ramach których prowadziliśmy warsztaty dla przedszkolaków oraz organizowaliśmy stoiska promocyjno-informacyjne przy okazji festynów w gminach członkowskich Związku.

W celu zorganizowania warsztatów ekologicznych w dniach od 13.06.2016 r. do 21.06.2016 r. odwiedziliśmy 12 oddziałów przedszkolnych. W ramach zajęć pod hasłem „Papier, plastik, szkło i bio- segregacja to jest to!” dzieci poznawały kolory pojemników oraz zasady prawidłowego segregowania odpadów. Najmłodsi aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat segregacji, recyklingu i chętnie odpowiadali na zadawane im pytania. Zajęcia wieńczyło ćwiczenie praktyczne. Każde z dzieci samodzielnie posegregowało wylosowany odpad do właściwego worka – sądząc po reakcjach dzieci była to niewątpliwie największa atrakcja zajęć. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 288 przedszkolaków. W każdym oddziale pozostawiliśmy upominki. Były to: stojaki na worki do segregacji, zgniatarki do butelek, samochody śmieciarki, gry planszowe, puzzle, gry MEMO – gadżety związane z tematyką zajęć. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat oraz kolorowankę tematyczną.

Działania promocyjno- informacyjne w ramach kampanii ekologicznej realizowane były przy okazji imprez w miejscowościach gmin członkowskich Związku. Kolorowy namiot MZGOK gościł m.in. na Festynie w Dychowie (dn. 18.06.2016 r. - galeria), Nocy Świętojańskiej w Połęcku (dn. 02.07.2016 r. - galeria), Festynie w Starosiedlu (dn. 23.07.2016 r. - galeria), Święcie Kapusty w Gęstowicach (dn. 06.08.2016 r. - galeria), Dożynkach Gminy Gubin w Sękowicach (dn. 14.08.2016 r. - galeria), Dożynkach Gminy Bobrowice w Bobrowicach (dn. 20.08.2016 r. - galeria) oraz Festynie Pieczonego Ziemniaka w Dobrosułowie (dn. 17.09.2016 r. - galeria). Wśród osób chętnie odwiedzających stoisko były nie tylko dzieci biorące udział w grach i zabawach dotyczących segregacji odpadów, ale również dorośli. Wśród osób pełnoletnich przeprowadziliśmy krótką ankietę dotyczącą segregacji „u źródła”. Z prowadzonych rozmów, ankiet i zadawanych przez mieszkańców pytań wnioskować można, że świadomość dotycząca segregacji i utylizacji odpadów wzrasta. Główną atrakcją imprezy niewątpliwie było losowanie licznych gadżetów ekologicznych wśród wszystkich uczestników ankiety. Największym zainteresowaniem dorosłych mieszkańców cieszyły się przede wszystkim zgniatarki do butelek, stojaki na worki. Wśród najmłodszych natomiast były to samochody śmieciarki, gry planszowe i karciane, puzzle- wszystko o tematyce segregowania odpadów. Dodatkowo rozdawaliśmy materiały edukacyjne jak ulotki, magnesiki i kolorowanki.

Podsumowując całość kampanii edukacyjnej prowadzonej w gminach Bytnica, Bobrowice, Maszewo i Gubin z radością stwierdzamy, że zaplanowane i realizowane zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych. Wszystkim uczestnikom tym „małym” i „dużym” serdecznie dziękujemy.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z galeriami zdjęć z tych wydażeń.

Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
„Odra-Nysa-Bóbr”

 

Nowa deklaracja 

W związku ze zmianą ustawy o Utrzymaniu Czystości w Gminie, uchwałą nr 14/2016 wprowadzony został nowy wzór deklaracji. Jest ona do pobrania w dziale "deklaracje" lub pod linkiem ->klik<-

 

Nowa strona edukacyjna 

Logo strony edukacyjnej MZGOKedu

Mamy zaszczyt zaprezentować nową podstronę Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr". Na tej stronie będziemy publikować wszelakie materiały edukacyjne dotyczące segregacji śmieci, działalności edukacyjnej Związku oraz materiały od partnerów takich jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze czy Ministerstwo Środowiska.

Zachęcamy do odwiedzania naszej nowej strony pod adresem http://edu.odra-nysa-bobr.pl ->klik<-

 

Nowe harmonogramy 

do pobrania są już nowe harmonogramy odbioru odpadów z miejscowości leżących na terenie Gminy Gubin ->klik<-

 

Festyn ekologiczny 

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego w piątek 10 czerwca odbył się Festyn Ekologiczny w parku Radia Zachód w Zielonej Górze.

Podczas festynu rozdano czeki laureatom konkursu z zakresu edukacji ekologicznej pn. ”Gospodarka odpadami w województwie lubuskim”. 

Przedstawiciel MZGOK Odra-Nysa-Bóbr odbiera czek

Organizatorami byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia „Radio Zachód”, przy udziale Prezydenta Zielonej Góry.

Przedstawiciele MZGOK Odra-Nysa-Bóbr

Odbyły się różne konkursy i zabawy z nagrodami, pokazy, wystawy a także zabawa  na ścieżce edukacyjnej. Spośród klas, które wzięły udział w Festynie rozlosowano nagrody.

Kolorowanka Gry edukacyjne Dzieci podczas zabawy

Więcej zdjęć pojawi się wkrótce na naszej nowej podstronie, tymczasem zapraszamy do oglądania bardzo obszernej galerii na facebookowej stronie Radia Zachód ->klik<-

 

MZGOK laureatem konkursu 

z zakresu edukacji ekologicznej pn. ”Gospodarka odpadami w województwie lubuskim”

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

15 lutego 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił konkurs z zakresu edukacji ekologicznej na dofinansowanie w formie dotacji na cele bieżące zadań o tematyce priorytetowej „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie lubuskim”.

 

Przedmiotem Konkursu było przygotowanie i zorganizowanie w 2016 r. na terenie województwa lubuskiego kampanii edukacyjno-informacyjnych, o programowym charakterze aktywnej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami, kreujących pożądane postawy i zachowania u relatywnie największej liczby mieszkańców.

Mamy przyjemność poinformować, że projekt zgłoszony przez MZGOK "Odra-Nysa-Bóbr" znalazł się w gronie 5 laueatów wybranych spośród 15 wniosków.

Celem kampanii pt. "Papier, plastik, szkło i bio - segregacja to jest to." jest promowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz edukacja o prawidłowym postępowaniu z opdadami wśród mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku.

W ramach kampanii zaplanowano konkursy i zabawki ekologiczne dla przedszkoli (kolorowanki, puzzle drewniane), materiały edukcyjne (publikacje w gminnym periodyku samorządowym, inserty do gazet lokalnych), materiały promujące zachowania proekologiczne (ulotki, magnesy) i inne.

Pomysłodawcą i wykonawcą Kampanii jest Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr".


 

Wyniki konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

z terenu gmin: Maszewo, Bobrowice, Bytnica i Gubin do pobrania tutaj ->klik<-


 

Zdjęcia z konkursu plastycznego

do obejrzenia w galerii, dostępnej pod linkiem ->klik<-


 

 

Harnonogramy odbioru odpadów

do pobrania w odpowiednim dziale ->klik<-


 

 

Informacja

W związku z wejściem w życie uchwały nr 34/2015, od dnia 11 września 2015 obowiązuje nowy wzór deklaracji, do pobrania po kliknięciu tutaj ->klik<-

Przy składaniu nowej deklaracji lub jej korekty prosimy zwrócić uwagę, aby w prawym górnym rogu deklaracji był napis "Załącznik do Uchwały nr 34/2015"


 

 

Informacja

Prosimy nie wystawiać odpadów w okrągłych pojemnikach (zarówno metalowych jak i plastikowych). Śmieci wystawione w takich pojemnikach nie będą odebrane, gdyż samochody nie są przystosowane do ich opróżniania.

 

Zawiadomienie

Od 09 czerwca 2015 r. nowy przewoźnik rozpoczął rozwożenie pojemników i worków, za które mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat. Ilości i wielkości pojemników pozostają takie same jak do tej pory. Pojemniki, które znajdują się u mieszkańców z naklejkami TEW są własnością poprzedniego przewoźnika i będą odbierane po 01 lipca przez TEW. O terminach odbioru mieszkańcy będą informowani.

Zgodnie z art. 6m, ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, z póź., zm.) Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” informuję, że zgodnie z podjętą dnia 03 czerwca 2015 roku uchwałą z dniem 1 lipca 2015 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawki wiąże się z przypisaniem Gmin Międzygminnego Związku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Marszowie, gdzie za tonę odpadów należy zapłacić 225 zł. Do tej pory odpady były wożone do instalacji zastępczej „Agmarex” w Nowym Świecie koło Sulechowa, a tam opłata wynosiła 148 zł. za tonę. Zmiana wysokości opłat nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.

Przewodniczący Zarządu
Wiesław Zielazny

Script logo