bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko „Młodszy Referent do spraw obsługi klienta” w Biurze Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” w Krośnie Odrzańskim.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko młodszego referenta do spraw obsługi klienta został wybrany Pan Krzysztof Szałowski zamieszkały w Marcinowicach.


Pan Krzysztof Szałowski w trakcie rozmów kwalifikacyjnych uzyskał największą liczbę punktów, wykazując się najlepszą znajomością przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a także ustawy Ordynacja podatkowa.
 Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 30.06.2013
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 30.06.2013
Dokument oglądany razy: 11 332