Dla osób, którym segregacja odpadów sprawia problemy, Międzygminny Związek przedstawia internetową wyszukiwarkę odpadów. Narzędzie to pozwoli sprawnie i szybko znaleźć informacje o tym, do którego pojemnika powinien trafić dany odpad, tak aby zachować zasady prawidłowej segregacji.

            Brakuje jakiegoś odpadu? Prosimy o kontakt z obsługą klienta w celu uzupełnienia bazy danych pod nr tel. 791 999 502 lub obsluga@odra-nysa-bobr.pl 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKOWEJ KOLORYSTYKI POJEMNIKÓW/WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji opadów oraz na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich Związku, właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzić odpady w pojemnikach/workach przeznaczonych dla danej frakcji z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki:

1) opakowania z papieru i tektury w workach koloru NIEBIESKIEGO z napisem „PAPIER”;

2) opakowania ze szkła w workach koloru ZIELONEGO z napisem „SZKŁO”;

3) opakowania metalowe, z tworzyw sztucznych, wielomateriałowe w workach koloru ŻÓŁTEGO z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;

4) odpady biodegradowalne w workach koloru BRĄZOWEGO z napisem „BIOODPADY”;

5) pozostałe, niesegregowane odpady w pojemnikach lub workach koloru CZARNEGO.

Odpady gromadzone w pojemnikach/workach innego koloru niż dedykowanego dla odbioru danej frakcji odpadów - NIE BĘDĄ ODBIERANE!!!

 

WAŻNE!!!

TRWAJĄ KONTROLE POD WZGLĘDEM PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW.

Upoważnieni pracownicy Związku weryfikują poprawność segregacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem zawartości pojemników na odpady zmieszane, w których nie mogą znajdować odpady, które powinny być wysegregowane (np. puszki, opakowania plastikowe, butelki, szkło, bioodpady itp.)

W przypadku właściciela nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku segregacji, w drodze decyzji określona zostanie podwyższona stawka opłaty:

 • dla nieruchomości zamieszkałych objętych systemem 3-krotność opłaty miesięcznej (3 x 39,00zł = 117,00zł od osoby/za miesiąc),
 • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 3-krotności opłaty rocznej ( 3 x 224,00 zł = 672,00 zł za rok). 

Ważne dla mieszkańców informacje w ww. zakresie znajdują się w:

 • uchwała nr 7/2022 z dnia 9 czerwca 2022r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zmieniona uchwałą nr 10/2022 z dnia 15 lipca 2022r.,
 • uchwała nr 6/2022 z dnia 9 czerwca 2022r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Międzygminnego Związku Gospodarowania Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą nr 9/2022 z dnia 15 lipca 2022r.

Zdjęcie przedstawia brak segregacji odpadów w pojemniku o kolorze czarnym. W pojemniku puszki, tworzywa sztuczne.

 

 

PONIŻEJ ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM 

 

 

Jak segregować odpady

Nie trzeba myć butelek, opakowań czy słoików. Do kolorowych pojemników czy worków nie należy wrzucać:

 • opakowań medycznych,
 • baterii,
 • opakowań po olejach czy smarach, płynach chłodniczych,
 • opakowań po nawozach, środkach owado- i chwastobójczych,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • sprzętu AGD, RTV,
 • termometrów rtęciowych,
 • strzykawek,
 • szkła laboratoryjnego i okularowego,
 • szkła zbrojonego,
 • żarówek, świetlówek,

wymienione odpady należy oddać do PSZOK

Do pojemników w kolorze czarnym

zmieszane odpady komunalne, tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie w workach, w tym popiół (nie gorący!).

Do pojemników lub worków w kolorze niebieskim wrzucamy:

Pojemnik niebieski

papier i opakowania z papieru:

 • gazety, 
 • czasopisma, 
 • papier szkolny i biurowy, 
 • książki w miękkich oprawach, 
 • książki z usuniętymi twardymi oprawami, 
 • torebki i roki papierowe, 
 • papier pakowy, 
 • tekturę, kartony, ścinki drukarskie

Do pojemników lub worków w kolorze zielonym wrzucamy:

Pojemnik zielony

szkło i opakowania ze szkła (łącznie białe i kolorowe):

 • butelki i szklane opakowania po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek),
 • inne opakowania szklane

Do pojemników lub worków w kolorze żółtym wrzucamy:

Pojemnik żółty

tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metalowe puszki po napojach, opakowania wielomateriałowe (karton po mleku, "tetra pack" i podobne):

 • zgnieciopne i puste butelki,
 • puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości,
 • czyste kanistry plastikowe,
 • czyste torebki foliowe,
 • plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, koszyczki po owocach),
 • plastikowe zakrętki

Do pojemników lub worków w kolorze brązowym wrzucamy:

Pojemnik brązowy

odpady biodegradowalne, takie jak:

 • obierki z owoców i warzyw,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, trociny

 

Powrót na górę strony


 

 

 

 

Script logo