Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Krok po kroku

1. Wypełnij oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Podpisz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Zapłać opłatę skarbową w odpowiedniej wysokości.

4. Złóż wniosek wraz z oświadczeniami i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej:

 a) w biurze MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr" 

 b) wyślij pocztą lub za pośrednictwem w PUAP,

 

Opłaty

  1. 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).

  2. 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

  3. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.

  4. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru

  5. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

  6. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę skarbową w odpowiedniej wysokości uiszcza się na konto Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie  Santander Bank Polska S.A. Numer konta: 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055

 

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania (należy kliknąć w tekst poniżej aby pobrać odpowiedni plik): 

1. Wniosek o wpis do rejestru działaności regulowanej.

2. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej. 

3. Wniosek o wykreślenie wpisu w rejestrze działalnosci regulowanej. 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetrwarzanie danych osobowych.

Script logo