Informacja o Międzygminnym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim - tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)                    

Podstawowe informacje

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”, czyli po prostu Związek, znajduje się pod adresem: ulica Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrzańskie.  

Budynek Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

Za pracę Związku odpowiedzialny jest Przewodniczący.   

Przewodniczącym Związku jest Pan Leszek Olgrzymek.  

Związek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Przewodniczący przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki i środy od godziny 8:00 do 10:00.

W sobotę i w niedzielę placówka jest zamknięta.

Kontakt z Międzygminnym Związkiem Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”

Wszystkie potrzebne informacje uzyskasz pod numerem telefonu (68) 506 52 60.

Możesz także napisać e-mail na adres: sekretariat@odra-nysa-bobr.pl  

Dostępność budynku

Wejście główne do Związku znajduje się z tyłu budynku od strony parkingu. Dojście do wejścia oznaczone jest również tablicą informacyjną z kierunkowskazem.

Tablica informująca o kierunku dojścia do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Do wejścia głównego prowadzi jeden stopień, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Przy stronie ściany budynku znajdują się stopnie, brak jest poręczy.

Wejście główne do budynku Związku.

Budynek, w którym znajduje się Związek, jest parterowy.  

Po przekroczeniu drzwi wejściowych znajduje się Punkt Obsługi Klientów. Jest to jedyne pomieszczenie dla interesantów. W Punkcie załatwiane są wszelkie sprawy związane z gospodarką odpadami.

Punkt Obsługi Klientów posiada ladę/biurko na wysokości ok. 75 cm.

Na zdjęciu widoczny jest Punkt Obsługi Klientów. Biurko z dwoma miejscami do obsługi petentów.

Przed budynkiem Związku znajduje się parking ogólnodostępny z wieloma miejscami postojowymi.  Jedno z miejsc zostało wyznaczone i oznaczone jako miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Jak załatwić sprawę w Międzygminnym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”

Żeby załatwić sprawę w placówce możesz:

1. Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi

„Odra-Nysa-Bóbr”

ulica Pionierów 44

66-600 Krosno Odrzańskie

2. Przyjść do Związku i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy jednostki.

3. Przynieść pismo osobiście do Punktu Obsługi Klienta.  

4., Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: sekretariat@odra-nysa-bobr.pl  

5. Zadzwonić pod następujące numery telefonu:

(68) 506 52 60 – sekretariat;

(68) 506 52 61 – Przewodniczący;

(68) 506 52 62 – skarbnik/główny księgowy;

(68) 506 52 63 lub 791-999-502 – obsługa klientów w sprawie wypełniania/złożenia deklaracji oraz wywozu odpadów komunalnych;

(68) 506 52 64 – obsługa klientów dotyczących wpłat lub zaległości od odbiorców odpadów komunalnych;

(68) 506 52 65 - obsługa klientów dotyczących wezwań, postępowań, decyzji.

6. Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: mzgok/SkrytkaESP.

E-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP.

Jednocześnie informujemy, że składane deklaracje powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem lub podpisem kwalifikowalnym (elektronicznym).

NIE PRZYJMUJEMY DEKLARACJI DROGĄ MAILOWĄ

Wszystkie druki wniosków spraw załatwianych w Związku są dostępne w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.odra-nysa-bobr.pl/ w zakładce „Deklaracje” oraz „Pliki”. 

Pracownicy Ośrodka pomogą załatwić Twoją sprawę bez względu na sposób kontaktu wybrany przez Ciebie.

Poinformuj nas o najlepszej dla Ciebie formie komunikowania się dla załatwienia Twojej sprawy w placówce.

My dołożymy starań, aby Twoją sprawę załatwić jak najszybciej.

Pies przewodnik

Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik, oczywiście możesz z nim przyjść do placówki.  

Czym zajmuje się Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”

Związek zajmuje się w szczególności:

  1. Gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
  2. Ewidencją deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.
  3. Obsługą klientów w zakresie wystawiania zaświadczeń dotyczących wpłat lub zaległości od odbiorców odpadów komunalnych oraz wezwań, postępowań, decyzji w sprawach gospodarowania odpadami.

Oficjalna strona Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”

Oficjalną stroną z informacjami publicznymi Związku jest strona pod adresem: http://www.odra-nysa-bobr.pl/ oraz Biuletyn Informacji Publicznej  dostępny pod adresem: https://bip.odra-nysa-bobr.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Script logo