Ceny obowiązujące od 1 lipca 2015

za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców:


Jeżeli odpady są segregowane - opłata od 1 mieszkańca 8,00zł miesięcznie
Jeżeli odpady są niesegregowane - opłata od 1 mieszkańca 16,00zł miesięcznie 

Ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady:

Rodzaj pojemnika

Jeżeli odpady segregujemy to płacimy niższą stawkę:

Jeżeli odpadów nie segregujemy to płacimy jak za zmieszane:

pojemnik/worek o pojemności 120l 34,00 zł 51,00 zł
pojemnik o pojemności 240l 58,00 zł 87,00 zł
pojemnik o pojemności 770l 92,00 zł 138,00 zł
pojemnik o pojemności 1100l 115,00 zł 173,00 zł
pojemnik o pojemności 5000l 460,00 zł 690,00 zł
pojemnik o pojemności 7000l 690,00 zł 1035,00 zł

 

Ryczałtowe roczne stawki

opłat dla nieruchomości służącym celom rekreacyjno-wypoczynkowym:

Jeżeli odpady są segregowane - opłata wynosi 69,00zł rocznie
Jeżeli odpady są niesegregowane - opłata wybosi 104,00zł rocznie

Script logo