1. Ceny obowiązujące od 01 stycznia 2021r. za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców:

Na podstawie uchwały nr 10/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr” miesięczna stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od 01 stycznia 2021r. wynosić będzie 23,00 zł od jednego mieszkańca.  Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych mają prawo do zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł od nieruchomości na podstawie uchwały nr 11/2020 Zgromadzenia MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr”.      

 

2. Ceny obowiązujące od 01 lipca 2019r. za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców:

Jeżeli odpady są segregowane - opłata od 1 mieszkańca 15,90 zł miesięcznie
Jeżeli odpady są niesegregowane - opłata od 1 mieszkańca 31,80 zł miesięcznie 

 

 

3. Ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 

na których powstają odpady:

Rodzaj pojemnika

Jeżeli odpady segregujemy to płacimy niższą stawkę:

Jeżeli odpadów nie segregujemy to płacimy jak za zmieszane:

pojemnik/worek o pojemności 120l 36,00 zł 50,00 zł
pojemnik o pojemności 240l 70,00 zł 90,00 zł
pojemnik o pojemności 770l 176,00 zł 231,00 zł
pojemnik o pojemności 1100l 190,00 zł 350,00 zł
pojemnik o pojemności 5000l 950,00 zł 1235,00 zł
pojemnik o pojemności 7000l 1235,00 zł 1546,00 zł

 

 

4. Ryczałtowe roczne stawki opłat dla nieruchomości służącym celom 

rekreacyjno-wypoczynkowym:

Zarząd MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” zawiadamia, że na mocy uchwały nr 23/2019 (z dnia 29 listopada 2019 r.) Zgromadzenie MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” od 1 stycznia 2020 r. ustaliło nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku w wysokości 169,00 zł rocznie. W przypadku niedotrzymania obowiązku przez właściciela nieruchomości selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych ustalono podwyższoną opłatę w kwocie 338,00zł rocznie. 

Script logo